Akcie

Odměňování akcionářů na pražské burze: Kvůli viru s mnoha otazníky

Sezóna odměňování akcionářů na pražské burze pomalu začíná, letos je kvůli dopadům pandemie Covid-19 a omezením s ní spojeným rozjezd vratký a plný neznámých. U některých titulů již víme, že se tentokrát s výplatou dividendy nepočítá. Zadržení zisku za loňský rok na přání České národní banky již oznámily Komerční banka a Moneta Money. Výplatu dividendy z výsledku hospodaření roku 2019, navrženou ve výši 1,5 EUR/akcie, přehodnocuje Erste Group Bank. Ta odsouvá i valnou hromadu a pozastavuje finanční výhled pro tento rok.

U některých titulů (ČEZ) navrhovaná dividenda za rok 2019 známa zatím není. Loni ČEZ vyplatil 24 Kč na akcii, o devět Kč na akcii méně než v předešlých letech (tedy ze zisku z let 206 a 2017). Generální ředitel Daniel Beneš na konci března uvedl, že představenstvo polostátního gigantu neuvažuje, i přes dopady pandemie koronaviru, že by letošní valné hromadě firmy navrhlo nevyplácet akcionářům dividendu. Společnost zatím také nemění svůj výhled zisku pro letošní rok. Valná hromada ČEZ se obvykle koná v červnu. 

„U ČEZu očekáváme dividendu zhruba 30 Kč/akcii. S pozastavením výplaty dividendy bychom v současné situaci nepočítali, ve výsledku je ČEZ také důležitým zdrojem financování pro státní rozpočet a ČEZ by se v dohledné době neměl potýkat s finančními problémy,“ říká akciový analytik Patrie Martin Cakl.

Otazníky se vznášejí nad konáním valné hromady telekomunikace O2. Ta je svolaná na 16. dubna. Do 11. dubna ale v České republice platí nařízení o omezení volného pohybu osob a sama firma nevylučuje odklad svojí AGM. Akcionáře ale už minulý týden ujistila, že v takovém případě by i bez konání valné hromady vyplatila zálohu na dividendu, odpovídající 100 % dividendy, tedy 17 kč na akcii. O emisním ážiu ve výši dalších 4 Kč na akcii ale musí rozhodnout akcionáři na hromadě.

Pokud jde o Philip Morris, „náš dřívější odhad dividendy byl 1500 Kč na akcii, za současné situace by však management mohl být opatrný a doporučit k výplatě i jakoukoli nižší částku,“ podotýká akciový analytik Ondřej Martínek. I tato firma bude datum konání valné hromady upřesňovat, stejně jako první den výplaty dividend.

Přinášíme vám přehledné shrnutí dosud známých navrhovaných dividend a konkrétních dat tak, jak je jednotlivé blue-chips zatím zveřejnily. Konkrétní termíny ještě mohou podléhat změnám a doporučujeme je ověřit u Vašeho obchodníka s cennými papíry. Navrhované dividendy ještě musejí schválit valné hromady, jejichž data budou firmy v mnoha případech teprve upřesňovat s ohledem na vývoj v boji proti pandemii Covid-19.

Následující tabulka zachycuje odhady dividend za uplynulý rok, jak je předpokládají analytici Patria Finance:

Pro lepší srozumitelnost připojujeme vysvětlení některých pojmů:

Ex-day; Ex-dividend: Den, kdy je cenný papír zbaven určitého práva a začíná být obchodován bez tohoto práva (např. práva na dividendu, úpis nových akcií). V tomto případě tedy den, kdy se cenný papír obchoduje již bez nároku na dividendu.

Rozhodný den (Record date): Den, ke kterému musí mít investor cenný papír ve svém vlastnictví resp. být v emitentem uvedené evidenci jako vlastník, aby mohl mít nárok např. na výplatu dividend či jiných požitků plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo např. na účast na valnou hromadu. 

Zdroj: Patria.cz

Tagy

Související články

Back to top button
Close
Close