Akcie

10 tipů Fidelity International pro období volatility

Jaký je dopad koronaviru na trhy, odkryjí následující měsíce. Zatím trhy reagují vysokou mírou volatility. Akciové trhy budou vždy procházet obdobím, v němž budou ceny prudce kolísat – to je úplně normální. Důvodem jsou obvykle negativní ekonomické zprávy nebo politická krize. Je pochopitelné, že prudké cenové výkyvy mohou probudit nejistotu mezi investory a motivovat je ke změně dlouhodobé strategie a impulzivnímu prodeji cenných papírů. Tato kolísání na trzích, neboli volatilita, mívají krátký život, a takové výprodeje jsou předčasné. Většina odborníků souhlasí: Nejlepší, co můžete udělat během takových psychicky náročných období na trzích, je zůstat a proplout.

Zachovejte klid a plánujte na dlouhé období

Když investoři reagují na ekonomické, politické nebo korporátní změny, mohou se objevit výrazné cenové skoky. Reakce trhů na takové události jsou často silnější, než by odpovídalo realitě. O to důležitější je, aby investoři zůstali klidní a nedopustili se přehnaných reakcí. Když pochopí, že období kolísání jsou v dlouhodobých investicích nevyhnutelná, můžou reagovat racionálně. Zaměřit se na své dlouhodobé investiční cíle, aby mohli objektivněji zhodnotit krátkodobá období volatility. A pokud si ponecháte investice i v obdobích ekonomického poklesu, často zabráníte ztrátám, které by byly způsobeny předčasným prodejem vašich investic.

Riziko spojené s akciemi se obvykle dlouhodobě vyplatí

Ve srovnání s investory do dluhopisů jsou akcionáři často odměněni nadprůměrným výnosem, který kompenzuje riziko, které podstupují. V tomto kontextu je důležité říct jasně jednu věc: Riziková hodnota investice není synonymem její volatility. Volatilita se týká toho, jak dramaticky může kolísat hodnota investice. Riziková hodnota naopak měří pravděpodobnost ztráty. Hodnota akcie může kolísat, ale z dlouhodobého hlediska jsou ceny akcií určovány podle zisků firem. Jednoduše řečeno: Dokonce i když bude hodnota akcie krátkodobě prudce kolísat, z dlouhodobého hlediska se může zvýšit její hodnota. Investice do akcií typicky historicky překonávají ostatní třídy aktiv po úpravě o inflaci.

Zkušenosti ukazují toto: Trhy se dlouhodobě zotavují ze ztrát

Korekce na trzích jsou normální součástí akciového trhu. Ztráta 10 až 20 % hodnoty akcie nebo indexu ve srovnání s dříve zaznamenaným maximem není neobvyklá během dlouhodobého růstu (býčí trh). Zkušenosti ukazují, že trhy vždy byly schopné vzpamatovat se ze ztrát.

Nerozhodujte se unáhleně o nákupu nebo prodeji aktiv

Investoři, kteří si investici ponechají, typicky vytěží z dlouhodobého uptrendu na akciových trzích. A naopak ti investoři, kteří často kupují a prodávají, riskují snížení budoucích zisků. Riskují, že jim uniknou tržní rally a nejlepší dny pro nákup akcií, které se často objevují během negativních fází.

Pravidelné investování se dlouhodobě vyplácí

Bez ohledu na termín vaší investice stojí za to investovat pravidelně, například každý měsíc nebo každé čtvrtletí. Této strategii se říká metoda průměrných nákladů. Při této strategii se negarantují zisky, ani se nechrání investice proti poklesu na trzích, ale důslední investoři, kteří také investují během slabých fází na trzích, těží z příznivějších cen. To snižuje průměrnou kupní cenu. Na klesajícím trhu může být pravidelné investování pro investory v určitém smyslu kontraproduktivní. Toto je však přesně ten čas, kdy se můžou uskutečnit nejlepší investice, neboť ceny aktiv jsou dostupnější a mohou se zhodnotit během následného oživení na trzích.

Diverzifikujte své investice

Na kolísavých trzích není úplně snadné získat jistotu, že investujete do těch správných aktiv. V prostředí trhů tohoto typu se mohou vyhlídky na úspěch v různých sektorech nebo na různých trzích změnit během malé chvilky. Proto je velmi riskantní omezovat investice na určité trhy nebo odvětví. Aby se kompenzovaly nebo minimalizovaly potenciální ztráty, doporučujeme co možná nejvíce diverzifikovat investice. Jeden způsob, jak dosáhnout tohoto typu diverzifikace, je prostřednictvím aktivně řízených fondů, které zahrnují různé třídy aktiv, a zaměřením na dlouhodobou návratnost. Pokud tak učiníte, znamená to, že vážení rizika je strategicky řízeno a upraveno podle podmínek trhů. Dalším způsobem, jak zmírnit rizika specifická pro určité trhy, je investování v různých zemích.

Investujte do zavedených společností vyplácejících vysoké dividendy

Akcie ziskových společností jsou obzvlášť atraktivní pro investory, protože vyplácejí vysoké dividendy dokonce i během období kolísání na trzích, a tím umožňují stabilní příjmy. Přední globální společnosti mají často lepší pozici na volatilních trzích, protože jejich vysoké podíly jim umožňují diktovat ceny a generovat stabilnější příjmové toky. Firmy, které podnikají v několika oblastech, mohou lépe vyrovnávat efekty negativních regionálních trendů.

Reinvestujte příjmy pro zvýšení celkové návratnosti

Můžete výrazně zvýšit svou dlouhodobou návratnost tak, že budete reinvestovat příjem z investic.

Podívejte se pozorně na trendy

Trendy ovlivňují skutečně každý sektor a jsou i v investicích: nová ekonomika, odvětví zdravotnictví a biotechnologie, abychom uvedli jen pár příkladů. V kontextu individuálních tržních trendů bude váš manažer portfolia diverzifikovat vaše investice tak, že pro fond vybere nejslibnější společnosti.

Zaměřte se na aktivní investice jako na strategii úspěchu.

Zejména v dobách kolísání na trzích mají aktivní investice výhodu oproti pasivním fondům ETF: jsou flexibilnější. Zatímco ETF fondy kopírují index bez ohledu na vývoj na trzích, manažeři fondů mohou využívat lukrativních příležitostí s aktivními investicemi během posunů na trzích.

Všechny akcie, jimž se úspěšně vyhnete, jsou stejně důležité jako ty, které vlastníte.

Zdroj: Fidelity

(redakčně kráceno)

Zdroj: Patria.cz

Líbil se vám článek - podpořte náš web drobným příspěvkem - klikněte níže na DONATE

Související články

Back to top button