Akcie

Summary: Pfizer kosmeticky upravil výhled, dividendu vyplatí

USA:
1Q20

Pfizer zaknihoval v prvním kvartálu tržby ve výši 12 mld. USD (-8 % yoy), čímž přeskočil konsensus o celou miliardu USD. Biofarmaceutická divize prodávající vlastní patentovaná léčiva si díky velkému zájmu o vlajkovou loď Eliquis (antikoagulant) vedla velice dobře. Tržby z tohoto léčiva vyskočily meziročně o 30 % yoy a konsensus překonaly o 13 %. Divize generik UpJohn však kvůli padajícím prodejům Lyricy (epilepsie), které přibylo na trhu hodně konkurenčních produktů, ztratila na tržbách téměř 40 % yoy. Čistý zisk na akcii nakonec klesl jen o 5 % yoy na 0,80 i díky dobré kontrole nákladů a konsensus překonal o 10 centů.

Ke všeobecné radosti byl výhled na rok 2020 upraven jen velice kosmeticky. Tržby jako takové zůstaly beze změny v intervalu 48,5 až 50,5 mld. USD, což platí i pro čistý zisk na akcii v rozmezí 2,82 až 2,92 USD. Zmiňovaná úprava proběhla jen v nákladových položkách tak, aby vyšší náklady na výzkum a vývoj byly pokryty úspory na režii a variabilních nákladech. Odhady se však opírají o to, že v druhé polovině roku se nemocnice vrátí k chirurgickým zákrokům a běžné léčbě pacientů. vyvíjí vlastní vakcínu na COVID-19 ve spolupráci se společností BioNtech (ticker BNTX). Klinické studie vstoupily do druhé fáze testování a v případě dobrých výsledků chce management chrlit na trh první vakcíny již koncem tohoto roku. Management se navíc zavázal nadále vyplácet akcionářům dividendy, zpětný odkup akcií byl nicméně pozastaven.

Akcie Pfizeru se obchodují na včerejší zavírací ceně.

 

1Q20

Ne všechny farmaceutické společnosti jsou dopadů koronakrize ušetřeny, čehož důkazem je i . Zatímco první kvartál roku dopadl nad očekávání dobře, snížení se dostalo výhledu na celý kalendářní rok. Ale popořádku. Tržby se v uplynulém kvartálu zvedly o 11 % yoy (13 % ex-fx) na 12,1 mld. USD, čímž překonaly konsensus trhu stanovený na 11,5 mld. USD. Zajímavé je, že management nezmiňuje žádný pozitivní přínos z předčasného naskladňování klientů kvůli koronaviru, jak tomu bylo u konkurence. Osekání režijních výdajů udrželo pod pokličkou nákladové položky a pomohlo tím rozšířit provozní marži o 3,5 p.b. yoy na 38,9 % (kons. 35,6 %). Čistý zisk na akcii nakonec vylétl nahoru o 23 % yoy (26 % ex-fx) na 1,50 USD a konsensus předběhl o 16 centů.

Prodeje vlajkové lodi Keytruda (primárně rakovina plic) nás svým tempem nepřestávají udivovat. V 1Q20 dosáhly už 3,3 mld. USD, což je o téměř 50 % více než v předešlém roce. Trh si však už na toto tempo zvykl a svůj odhad nastavil na 3,2 mld. USD. Keytruda nyní tvoří téměř třetinu tržeb celého Mercku a jelikož nyní vstupuje do třetí fáze testování na další tři indikace, může se její důležitost pro celou společnost dále zvyšovat. V absolutním měřítku byl pro trhy největším překvapením Gardasil (HPV virus), jehož tržby narostly o 30 % yoy na 1,1 mld. USD při konsensu 950 mil. USD. Potěšil také 10% yoy růst divize péče o zvířata, kde tržby ve výši 1,2 mld. USD překonaly konsensus o 100 mil. USD.

To je všechno málo platné ve chvíli, kdy management vyrukuje se zprávou, že budoucnost už tak růžová nebude. Problém je, že přednostní péče, která je věnována pacientům s koronavirem, staví na druhou kolej pacienty s rakovinou závislé na lécích od Mercku. Výhled pro tržby pro rok 2020 byl proto snížen ze 48,8 až 50,3 mld. USD na nynějších 46,1 až 48,1 mld. USD. U samotného čistého zisku na akcii je to ještě horší – původní rozmezí 5,62 až 5,77 USD je nyní 5,17 až 5,37 USD. V obou případech jsme nyní navíc hluboce pod konsensem, který je teď 48,8 mld. USD pro tržby a 5,60 USD pro čistý zisk na akcii. Dle slov managementu pracuje na vývoji vlastního léku/vakcíny na COVID, detaily však sdělí až později. Dobrou zprávou je, že dividenda se vyplácí dál, což je při současném dividendovém výnosu 3 % velice příjemné.

Akcie Mercku klesají kvůli zhoršenému výhledu o 3 %.

EVROPA:
1Q20

Zisk před zdaněním skončil až 30 % pod tržními odhady právě kvůli vysokým rizikovým nákladům. Na hladině 3 mld. USD (vs. kons. 1,8 mld. USD) představovaly až 118 bps z celkové hodnoty úvěrového portfolia, zatímco loni to bylo jen 27 bps.

Tržby byly naproti tomu celkem solidní, když meziročně poklesly jen o 5 % na 13,3 mld. USD, a to i přes negativní mark-to-market přecenění některých aktiv o objemu 1,1 mld. USD. Kladně hodnotíme náklady s 2% yoy poklesem, stejně jako kapitálovou přiměřenost na úrovni 14,6 %.

Poměrně pesimisticky ovšem vyznívá výhled, který počítá s více než 3 mld. USD negativním dopadem nízkých úroků do čistého úrokového příjmu. Oprávky/odpisy za letošní rok by se měly pohybovat v pásmu 7-11 mld. USD, přičemž tržní konsenzus počítá jen se 7,5 mld. USD. Na druhé straně, rizikové náklady by i v takovém případě dosáhly na 70-110 bps z hodnoty úvěrového portfolia, přičemž European Banking Authority testuje v zátěžovém scénáři bankovní bilance na 163 bps. Na margo výhledu dodává, že vyšší úvěrové ztráty by měly zasáhnout ještě i příští rok, načež by měl v roce 2022 následovat poměrně prudký pokles.

My rychlé rozpoznání skutečných rizikových nákladů vítáme, neboť z našeho pohledu snižuje rizikovou prémii nepřehledných bankovních bilancí. Opačný přístup se snahou o rozprostření rizikových nákladů na delší období, k němuž vybízejí i nezvykle benevolentní regulátoři, nebude dle našeho názoru v delším investičním horizontu slavit úspěch.

Akcie se obchodují na včerejší zavírací ceně.

 

UBS 1Q20
Restrukturalizace provedená v roce 2012 se v nynější situaci ukazuje být požehnáním. Obchodní model založený na správě aktiv pro movitou klientelu umožňuje bance operovat s relativně malými rizikovými náklady. Ty dosáhly v 1Q20 jen 268 mil. CHF. Přestože je to až 13násobek loňska a 3násobek tržního konsenzu, v kontextu evropského bankovnictví jde absolutně o malou položku.

Stěžejní divize správy aktiv se navíc může pochlubit až překvapivou odolností. Objem aktiv pod správou sice klesl kvůli březnovému tržnímu vývoji až o 11 % qoq (přesně v souladu s konkurenční Credit Suisse), ale UBS zároveň přilákala až 12 mld. USD nových peněz. Překvapivě navíc narostla i hrubá marže (+9 bps qoq, +6 bps yoy). V součtu tak divizní zisk před zdaněním poskočil až o 47 % yoy na 1,3 mld. USD a s přehledem tak překonal tržní konsenzus.

Nad očekávání si navíc vedla i zeštíhlená investiční divize, která přidala na tržbách až +44 % yoy ve srovnání s agregovanými +22 % u konkurence. Markantní rozdíl je viditelný především ve FICC segmentu, který přihodil meziročně až +98 % a zanechal tak daleko za sebou již beztak výtečných +30 % yoy americké konkurence.

Slabším místem je pokles kapitálové přiměřenosti o 90 bps qoq na 12,8 %, jenž se odehrál v režii bobtnajících rizikově vážených aktiv. Ty narůstají skrze vyšší tržní rizika (resp. rizikové váhy) a čerpání odsouhlasených kreditních linek.

Akcie UBS rostou o skvělých 7 %.

 

(Investiční tipy) 1Q20

Švýcarská farmaceutická společnost má za sebou úspěšný kvartál, k čemuž dopomohlo i naskladňování klientů před nástupem korony. Tržby rostly o 10 % yoy na 12,3 mld. USD, přičemž tržní konsensus udával jen 11,9 mld. USD. Provozní zisk poskočil až o 28 % yoy a po odečtení měnových pohybů dokonce o 34 % yoy (posilující dolar udělal své). Provozní marže se tím pádem dostává na 34 % (+5 p.b. yoy) a predikce přeskakuje o cca 3 p.b. Čistý zisk na akcii dosahuje 1,56 USD (+30 % yoy) při trhem stanoveném konsensu 1,37 USD. Odečteme-li zmiňované předčasné naskladňování, které provoznímu zisku přidalo cca 400 mil. USD, dostaneme se na hodnotu 3,8 mld. USD, což je pořád o 100 mil. USD nad konsensem.

V absolutním měřítku bylo překonání predikcí vyrovnaně rozloženo mezi divize patentovaných léčiv a generik. Obě rostly na tržbách o cca 10 % yoy. Co se týče jednotlivých produktů, zmínit musíme především generikum Gleevec (leukémie), jehož prodeje sice rostly jen o 7 % yoy na 330 mil. USD, avšak trh počítal s meziročním poklesem tržeb na 250 mil. USD. Motorem růstu byla nicméně patentovaná léčiva Cosentyx (psoriáza) a Entresto (selhání srdce). První jmenovaný si připsal 20 % yoy a druhý až 60 % yoy. Dobře nastolené tempo si drží Zolgensma (svalová atrofie), jejíž tržby dosahují již 200 mil. USD.

Management potvrdil výhled na tento rok (tržby +6 až 9 % a provozní zisk +8 až 12 %) s tím, že pozitivní dopady plynoucí z korony se v druhém kvartálu roku již rozplynou. Zároveň vidí jen minimální narušení dosavadních klinických studií nebo dodavatelských řetězců. Podmínkou pro splnění však je, že se v tomto roce na americký trh nedostanou konkurenční generika k produktům Gilenya (roztroušená skleróza) a Sandostatin (chemoterapie). Pro boj s koronou je momentálně v třetí fázi testování několik potenciálních léčiv, například známý hydroxychloroquine. Na implementaci si však ještě tak rok počkáme a navíc bude velká část případných léků veřejnosti jednoduše darována.

Akcie Novartisu klesají na domácím švýcarském trhu o 2 % (americký trh -1 %).

Zdroj: Patria.cz

Líbil se vám článek - podpořte náš web drobným příspěvkem - klikněte níže na DONATE

Související články

Back to top button