Akcie

Moneta: Silná provozní úroveň a optimistický výhled

Moneta dosáhla za 1Q20 čistého zisku ve výši 731 mil. Kč, výrazně nad odhady trhu. Výrazný 31% růst provozního zisku byl podpořen mimořádnými výnosy z prodeje části dluhopisového portfolia (277 mil. Kč), nicméně lepší oproti odhadům byly i hlavní výnosové položky a provozní náklady. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 5 %, což je kombinace 13% růstu hrubých úvěrů a nižší čisté úrokové marže (3,6 % vůči 3,9 v 1Q20). Za 4% růstem výnosů z poplatků je především růst výnosů z prodeje produktů třetích stran (fondy, pojištění). Provozní náklady byly meziročně stabilní, když vyšší příspěvky do regulatorních fondů a vyšší odpisy byly kompenzovány poklesem personálních a ostatních administrativních nákladů. Podíl nesplácených úvěrů mírně vzrostl na 1,9 % (1,8 % ve 4Q19). Opravné položky pak dosáhly 684 mil. Kč, z čehož 475 mil. EUR souvisí s dopady Covid-19 a změnami v makroekonomických projekcích.

V souvislosti s poklesem proticyklické rezervy management snížil úroveň cílované kapitálové přiměřenosti o 1 p. b. na 14,9 %, což je 1 p.b. nad úrovní požadovanou regulátorem. Ke konci března byla kapitálová přiměřenost na úrovni 21 %.

Management dále zveřejnil výhled pro tento rok, kde očekává celkové provozní výnosy na úrovni 11,6 mld. Kč (tj. přibližně +10 % r/r), provozní náklady 5,4 mld. Kč (přibližně +8 % r/r) a rizikové náklady v rozmezí 170 – 185 b.b.

Možnost odkladu splátek využili k 27. dubnu klienti, jejichž úvěry tvořily 16 % z celkového retailového portfolia banky a 12 % z portfolia komerčních úvěrů.

Z našeho pohledu jsou zveřejněné informace pozitivní. Provozní úroveň v 1Q byla lepší oproti odhadům a nebyla výrazně zasažena dopady Covid-19. Také výhled pro tento rok je s 10% růstem provozních výnosů poměrně optimistický a nenaznačuje, že by se naplnily negativní scénáře, které vzhledem k výraznému propadu ceny akcií někteří investoři očekávají. Zároveň vidíme šanci, že pokud to regulátor dovolí, banka ještě do konce roku přehodnotí pozastavení výplaty dividendy a dříve slíbenou dividendu vyplatí.

  

J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty.

Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu.

Více informací na: www.jtbank.cz

Zdroj: Kurzy.cz

Líbil se vám článek - podpořte náš web drobným příspěvkem - klikněte níže na DONATE

Související články

Back to top button