Blog

Investovat nebo spořit?

Možná vám přijde tato otázka podivná, ale doufám, že vám na konci článku dáme adekvátní odpověď. Ve své podstatě jde o velice blízké termíny, které se však liší v několika důležitých parametrech. Spořit či investovat může prakticky každý bez rozdílu.

Obvykle není nikde žádný minimální vklad, žádné minimální platby, žádné vylučující podmínky, které by osoby s nižším kapitálem automaticky vylučovaly. Každý z vás si může vybrat možnosti, jak své peníze uchovávat a případně zhodnocovat.

Spořte si od 10 Kč měsíčně

Spoření má nejrůznější formy. Někdo si spoří do prasátka desetikoruny (a když prasátko váží několik kilogramů, tak se rozbije a jde se na nákupy), někdo spoří na vkladní knížce, někdo posílá své peníze na běžný či dokonce spořicí účet a někdo třeba dokonce využívá termínovaných vkladů. Všechny tyto způsoby představují určitou formu spoření.

Můžeme si ho tedy definovat jako pravidelné (či nepravidelné) ukládání peněz do takových finančních nástrojů, které jsou relativně likvidní a málo rizikové.

S tím logicky souvisí i menší potenciál výnosu. Tento výnos je standardně garantovaný a více méně předem známý a neměnný (v krátkém horizontu určitě a v dlouhodobém horizontu reaguje na vývoj celé ekonomiky). Jde o jakési zajištění. Při spoření máte zkrátka své jisté. Nemusíte se nervovat, když se „hroutí“ trhy a ani nebude „jásat“ při akceleraci nějakého titulu. Máte své jisté.

Investování je dlouhodobá zacílená činnost

Proti tomu stojí investování, což představují nákupy akcií, dluhopisů, nejrůznějších podílových listů a dalších cenných papírů. Společným rysem všech těchto investičních možností je skutečnost, že se jedná o více či méně rizikovou transakci, kde není předem známý výsledek (ano, existují i zajištěné instrumenty, ale i ty následný výnos počítají podle dnes neznámých výsledků v budoucnu).

U investic tak téměř nikdy nemůžete získat jistotu návratnosti původní investice navýšenou o nějaký pevný úrok, jak je tomu u garantovaného spoření, jak jsme si jej definovali výše. Tak proč tedy vůbec investovat?

Proč ale vůbec investovat?

Proč investovat, když nemám jistotu? A to je právě ten důvod. Vy nemáte jistotu, že získáte své prostředky zpět, ale také nemáte jistotu, že je nezískáte. Teď trochu jasněji – máte možnost získat daleko vyšší výnos, než který poskytuje standardní pevný úrok u garantovaných finančních nástrojů (spořicí účet či termínovaný vklad).

Tato možnost je ale vykoupena rizikem, že nezískáte ani to, co jste původně do daného finančního nástroje vložili. Investice ve svém jádru vždy přinesou určitou formu nejistoty a rizika a záleží pouze na vás, jakou formu a velikost rizika na svá bedra dokážete a chcete vzít.

Takže už víte jestli investovat nebo spořit?

Dokážete si odpovědět sami? Doufám, že ano. Ale pro toho, kdo by rád dostal odpověď, jak jsem na začátku slíbil, říkám: spořte a investujte. Nerozumíte? Jak přeci zní první a základní pravidlo každého dobrého hráče? „Nesázejte vše na jednu kartu“, aneb diverzifikujte.

Nikdy nesázejte pouze a jenom na jeden jediný finanční produkt. Může být třeba nejlepší na světě s mimořádným výnosem, nízkým rizikem a výbornou likviditou (sen všech investorů), ale přesto mějte v záloze i finanční produkty, které vám nepřinesou každoročně mimořádný výnos, ale i když všechno selže, tak peníze v nich uložené budete s jistotou mít ať se děje, co se děje.

Je potřeba své peníze rozložit do více instrumentů s různou mírou rizika, výnosu a likvidity. Jenom tak dokážete nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě držet své investiční portfolio pod kontrolou.

Líbil se vám článek - podpořte náš web drobným příspěvkem - klikněte níže na DONATE

Související články

Back to top button